Rodzaj rzeczownika

Rzeczowniki odpowiadają na pytania „co to jest?” i „kto to jest?” oraz nazywają przedmioty, ludzi i miejsca.

Przykłady
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

W zasadzie, w języku angielskim nie rozróżnia się między rodzajem męskim i żeńskim rzeczowników. Jednakże, rodzaj wskazują czasami konkretne formy lub wyrazy odnoszące się do ludzi bądź zwierząt.

Przykłady
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Możemy użyć wielu rzeczowników odnoszących się do funkcji pełnionych przez ludzi i ich zawodów zarówno z podmiotem męskim, jak i żeńskim, na przykład: cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague.

Przykłady
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Kiedy mamy do czynienia z wyrazami rodzaju nijakiego, dla rozróżnienia rodzaju, możemy także dodać wyraz male lub female.

Przykłady
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

Nieczęstym przypadkiem jest występowanie rzeczowników rodzaju nijakiego, do których odnosimy się za pomocą zaimka w rodzaju męskim lub żeńskim w celu okazania zażyłości. Zamiast takiego zabiegu, zawsze możemy użyć zaimka rodzaju nijakiego (it).

Przykłady
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.