Rzeczowniki złożone

Możemy łączyć wyrazy, aby tworzyć rzeczowniki złożone. Są to wyrazy powszechnie używane i nowe połączenia tworzone są prawie codziennie. Rzeczowniki te złożone są przeważnie z dwóch wyrazów: pierwszy informuje o typie przedmiotu lub osoby, bądź do czego służy; drugi identyfikuje przedmiot lub osobę, o której jest mowa. Rzeczowniki złożone często mają znaczenie inne lub bardziej dokładne w porównaniu do tych samych wyrazów występujących oddzielnie.

Pierwszy wyraz: typ lub cel Drugi wyraz: co lub kto Rzeczownik złożony
police man policeman
boy friend boyfriend
fish tank water tank
dining table dining-table

Rzeczownik złożony może być zapisany jako pojedynczy wyraz, jako wyraz z łącznikiem lub jako dwa wyrazy. Nie istnieją żadne konkretne zasady co do zapisu. Zaleca się zapisywać najbardziej powszechnie używane rzeczowniki złożone łącznie, a pozostałe oddzielnie.

Możemy tworzyć rzeczowniki złożone z różnych części mowy.

Elementy rzeczownika złożonego Przykłady
rzeczownik + rzeczownik bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
rzeczownik + czasownik rainfall
haircut
train-spotting
rzeczownik + przysłówek hanger-on
passer-by
czasownik + rzeczownik washing machine
driving licence
swimming pool
czasownik + przysłówek lookout
take-off
drawback
przysłówek + rzeczownik onlooker
bystander
przymiotnik + czasownik dry-cleaning
public speaking
przymiotnik + rzeczownik greenhouse
software
redhead
przysłówek + czasownik output
overthrow
upturn
input
Wymowa

Akcentowanie jest bardzo ważne w wymowie, ponieważ pozwala na odróżnienie rzeczownika złożonego od przymiotnika z rzeczownikiem. W rzeczownikach złożonych akcent pada przeważnie na pierwszą sylabę.

Przykłady
  • a 'greenhouse = miejsce, w którym hodujemy rośliny (rzeczownik złożony)
  • a green 'house = dom pomalowany na zielono (przymiotnik i rzeczownik)
  • a 'bluebird = gatunek ptaka (rzeczownik złożony)
  • a blue 'bird = jakikolwiek ptak mający niebieskie pióra (przymiotnik i rzeczownik)