Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej

Rzeczowniki regularne

Większość rzeczowników w liczbie mnogiej tworzymy dodając końcówkę -s do rzeczownika w liczbie pojedynczej.

Przykłady
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
boat boats
house houses
cat cats
river rivers

Aby utworzyć liczbę mnogą od rzeczowników zakończonych na s, x, z, ch, sh, należy dodać do formy rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę -es.

Przykłady
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
bus buses
wish wishes
pitch pitches
box boxes

Aby utworzyć liczbę mnogą od rzeczowników zakończonych spółgłoską poprzedzającą y, należy od formy w liczbie pojedynczej usunąć y i dodać końcówkę -ies.

Przykłady
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
penny pennies
spy spies
baby babies
city cities
daisy daisies

Rzeczowniki nieregularne

Istnieje pewna grupa rzeczowników nieregularnych w liczbie mnogiej; poniżej lista najczęściej używanych.

Przykłady
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese
half halves
knife knives
wife wives
life lives
elf elves
loaf loaves
potato potatoes
tomato tomatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

Niektóre rzeczowniki mają taką samą formę, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

Przykłady
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

Nieregularna zgodność między czasownikiem i rzeczownikiem

Niektóre rzeczowniki występują w liczbie mnogiej, ale przybierają czasowniki w liczbie pojedynczej.

Rzeczowniki w liczbie mnogiej z czasownikiem w liczbie pojedynczej Zdanie
news The news is at 6.30 p.m.
athletics Athletics is good for young people.
linguistics Linguistics is the study of language.
darts Darts is a popular game in England.
billiards Billiards is played all over the world.

Niektóre rzeczowniki występują niezmiennie w liczbie mnogiej i przybierają czasownik w liczbie mnogiej. Nie występują w liczbie pojedynczej lub też mają inne znaczenie w liczbie pojedynczej. Oto przykłady takich rzeczowników: trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits.

Rzeczownik w liczbie mnogiej z czasownikiem w liczbie mnogiej Zdanie
trousers My trousers are too tight.
jeans Her jeans are black.
glasses Those glasses are his.