Narodowości w języku angielskim

Nie jest zawsze łatwym zadaniem w języku angielskim utworzenie przymiotników i rzeczowników wskazujących narodowość. Używamy przedimka określonego the + przymiotnik opisujący narodowość + końcówka -ese lub -ish z czasownikiem w liczbie mnogiej, aby odnieść się do całego narodu. Przymiotnik wskazujący narodowość często odnosi się do języka jakim posługują się mieszkańcy danego kraju, ale nie zawsze.

Przykłady
  • Kraj: I live in Japan.
  • Przymiotnik: He likes Japanese food.
  • Pochodzenie: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
  • Język: She speaks Japanese.
  • Opis grupy: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
  • Opis grupy: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.

W niektórych przypadkach, rzeczowniki odnoszące się do narodowości lub regionu mogą mieć negatywne konotacje, co jest spowodowane polityką lub wydarzeniami historycznymi. W takich przypadkach niektórzy nie będą używać tej formy na rzecz konstrukcji z bardziej neutralnym przymiotnikiem + „people” lub „people from” + nazwa kraju. Przypadki te oznaczone są poniżej gwiazdką, a formy alternatywne, bardziej neutralne są zapisane w nawiasach.

Region geograficzny/Kontynent Przymiotnik Rzeczownik
Africa African an African* (an African person, someone from Africa)
Asia Asian an Asian* (an Asian person, someone from Asia)
Europe European a European
Central America Central American a Central American
Middle East Middle Eastern a Middle Easterner
North Africa North African a North African
South America South American a South American
Southeast Asia Southeast Asian a Southeast Asian person
Kraj lub region Przymiotnik Rzeczownik
Afghanistan Afghan an Afghan
Algeria Algerian an Algerian
Angola Angolan an Angolan
Argentina Argentine an Argentine
Austria Austrian an Austrian
Australia Australian an Australian
Bangladesh Bangladeshi a Bangladeshi
Belarus Belarusian a Belarusian
Belgium Belgian a Belgian
Bolivia Bolivian a Bolivian
Bosnia and Herzegovina Bosnian/Herzegovinian a Bosnian/a Herzegovinian
Brazil Brazilian a Brazilian
Britain British a Briton (potocznie: a Brit)
Bulgaria Bulgarian a Bulgarian
Cambodia Cambodian a Cambodian
Cameroon Cameroonian a Cameroonian
Canada Canadian a Canadian
Central African Republic Central African a Central African
Chad Chadian a Chadian
China Chinese a Chinese person
Colombia Colombian a Colombian
Costa Rica Costa Rican a Costa Rican
Croatia Croatian a Croat
the Czech Republic Czech a Czech person
Democratic Republic of the Congo Congolese a Congolese person (uwaga: odnosi się również do mieszkańców Republiki Konga)
Denmark Danish a Dane
Ecuador Ecuadorian an Ecuadorian
Egypt Egyptian an Egyptian
El Salvador Salvadoran a Salvadoran (akceptuje się także Salvadorian i Salvadorean)
England English an Englishman/Englishwoman
Estonia Estonian an Estonian
Ethiopia Ethiopian an Ethiopian
Finland Finnish a Finn
France French a Frenchman/Frenchwoman
Germany German a German
Ghana Ghanaian a Ghanaian
Greece Greek a Greek
Guatemala Guatemalan a Guatemalan
Holland Dutch a Dutchman/Dutchwoman
Honduras Honduran a Honduran
Hungary Hungarian a Hungarian
Iceland Icelandic an Icelander
India Indian an Indian
Indonesia Indonesian an Indonesian
Iran Iranian an Iranian
Iraq Iraqi an Iraqi
Ireland Irish an Irishman/Irishwoman
Israel Israeli an Israeli
Italy Italian an Italian
Ivory Coast Ivorian an Ivorian
Jamaica Jamaican a Jamaican
Japan Japanese a Japanese person
Jordan Jordanian a Jordanian
Kazakhstan Kazakh a Kazakhstani (jako rzeczownik, „a Kazakh” odnosi się do grupy etnicznej, a nie do narodowości)
Kenya Kenyan a Kenyan
Laos Lao a Laotian (jako rzeczownik, „a Lao” odnosi się do grupy etnicznej, a nie do narodowości)
Latvia Latvian a Latvian
Libya Libyan a Libyan
Lithuania Lithuanian a Lithuanian
Madagascar Malagasy a Malagasy
Malaysia Malaysian a Malaysian
Mali Malian a Malian
Mauritania Mauritanian a Mauritanian
Mexico Mexican a Mexican* (może być obraźliwe w USA, w zamian można użyć „someone from Mexico”)
Morocco Moroccan a Moroccan
Namibia Namibian a Namibian
New Zealand New Zealand a New Zealander
Nicaragua Nicaraguan a Nicaraguan
Niger Nigerien a Nigerien
Nigeria Nigerian a Nigerian
Norway Norwegian a Norwegian
Oman Omani an Omani
Pakistan Pakistani a Pakistani* (może być obraźliwe w Wielkiej Brytanii, w zamian można użyć „someone from Pakistan”)
Panama Panamanian a Panamanian
Paraguay Paraguayan a Paraguayan
Peru Peruvian a Peruvian
The Philippines Philippine a Filipino* (someone from the Philippines)
Poland Polish a Pole* (someone from Poland, a Polish person)
Portugal Portuguese a Portuguese person
Republic of the Congo Congolese a Congolese person (uwaga: może odnosić się także do mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga)
Romania Romanian a Romanian
Russia Russian a Russian
Saudi Arabia Saudi, Saudi Arabian a Saudi, a Saudi Arabian
Scotland Scottish a Scot
Senegal Senegalese a Senegalese person
Serbia Serbian a Serbian (jako rzeczownik, „a Serb” odnosi się do grupy etnicznej, a nie do narodowości)
Singapore Singaporean a Singaporean
Slovakia Slovak a Slovak
Somalia Somalian a Somalian
South Africa South African a South African
Spain Spanish a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
Sudan Sudanese a Sudanese person
Sweden Swedish a Swede
Switzerland Swiss a Swiss person
Syria Syrian a Syrian
Thailand Thai a Thai person
Tunisia Tunisian a Tunisian
Turkey Turkish a Turk
Turkmenistan Turkmen a Turkmen / the Turkmens
Ukraine Ukranian a Ukranian
The United Arab Emirates Emirati an Emirati
The United States American an American
Uruguay Uruguayan a Uruguayan
Vietnam Vietnamese a Vietnamese person
Wales Welsh a Welshman/Welshwoman
Zambia Zambian a Zambian
Zimbabwe Zimbabwean a Zimbabwean

Nazwy miast również można przekształcić w przymiotniki i rzeczowniki opisujące pochodzenie, choć są one bardzo nieregularne i często nie ma konsensusu co do formy rzeczownikowej (może istnieć kilka). Poniżej znajdują się przykłady przekształconych nazw miast.

Miasto Przymiotnik Rzeczownik
Paris Parisian a Parisian
New York New York a New Yorker
Sydney Sydney a Sydney-sider
London London a Londoner
São Paulo São Paulo a Paulistano
New Delhi New Delhi a Delhiite
Cape Town Cape Town a Capetonian