Przysłówki miejsca

Przysłówki miejsca wskazują gdzie coś się wydarza. Przysłówki miejsca są zazwyczaj umieszczane po czasowniku głównym lub po zdaniu, które modyfikują. Przysłówki miejsca nie modyfikują przymiotników czy też innych przysłówków. Oto kilka przykładów przysłówków miejsca: here, everywhere, outside, away, around.

Przykłady
 • John looked around but he couldn't see the monkey.
 • I searched everywhere I could think of.
 • I'm going back to school.
 • Come in!
 • They built a house nearby.
 • She took the child outside.

Here oraz There

Here i there są powszechnie używanymi przysłówkami miejsca wskazującymi położenie w odniesieniu do mówiącego. Z czasownikami ruchu, here oznacza „w kierunku mówiącego lub z mówiącym” i there oznacza „z dala od mówiącego lub nie z mówiącym”.

Zdanie Znaczenie
Come here! Przyjdź do mnie.
The table is in here. Chodź ze mną, zobaczymy stół razem.
Put it there. Połóż to z dala ode mnie.
The table is in there. Wejdź, możesz zobaczyć stół samodzielnie.

Here i there łączą się z przyimkami tworząc wiele powszechnych wyrażeń przysłówkowych.

Przykłady
 • What are you doing up there?
 • Come over here and look at what I found!
 • The baby is hiding down there under the table.
 • I wonder how my driver's license got stuck under here.

Here i there umieszcza się na początku zdania w wykrzyknieniach lub dla emfazy. Przysłówki te poprzedzają czasownik, jeżeli podmiotem jest rzeczownik lub poprzedzają zaimek, jeżeli podmiotem jest zaimek.

Przykłady
 • Here comes the bus!
 • There goes the bell!
 • There it is!
 • Here they are!

Przysłówki miejsca, które pełnią również funkcję przyimków

Wiele przysłówków miejsca może być użytych jako przyimki. W takich przypadkach, po tych przysłówkach musi występować rzeczownik.

Wyraz Użyte jako przysłówek miejsca, który modyfikuje czasownik Użyte jako przyimek
around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let's hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let's get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

Przysłówki miejsca kończące się na -where

Przysłówki miejsca, które kończą się na -where wyrażają zamysł miejsca, bez konkretnego wskazania jego lokalizacji lub kierunku.

Przykłady
 • I would like to go somewhere warm for my vacation.
 • Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
 • I have nowhere to go.
 • I keep running in to Sally everywhere!

Przysłówki miejsca kończące się na -wards

Przysłówki miejsca, które kończą się na -wards wyrażają ruch w określonym kierunku.

Przykłady
 • Cats don't usually walk backwards.
 • The ship sailed westwards.
 • The balloon drifted upwards.
 • We will keep walking homewards until we arrive.

Uwaga: towards jest przyimkiem, a nie przysłówkiem, dlatego też zawsze występuje po nim rzeczownik lub zaimek.

Przykłady
 • He walked towards the car.
 • She ran towards me.

Przysłówki miejsca wyrażające zarówno ruch, jak i położenie

Niektóre przysłówki miejsca wyrażają zarówno ruch, jak i położenie.

Przykłady
 • The child went indoors.
 • He lived and worked abroad.
 • Water always flows downhill.
 • The wind pushed us sideways.