Przysłówki stopnia

Przysłówki stopnia wskazują intensywność czynności. Przysłówki stopnia zwykle występują przed przymiotnikiem, przysłówkiem lub czasownikiem, który modyfikują, z małymi wyjątkami. Oto kilka przykładów przysłówków stopnia: „too”, „enough”, „very” oraz „extremely”.

Przysłówek stopnia Modyfikuje Przykład
extremely przymiotnik The water was extremely cold.
quite przymiotnik The movie is quite interesting.
just czasownik He was just leaving.
almost czasownik She has almost finished.
very przysłówek She is running very fast.
too przysłówek You are walking too slowly.
enough przysłówek You are running fast enough.

Zastosowanie „enough”

Enough można użyć zarówno jako przysłówka, jak i określnika.

Enough jako przysłówek

Enough jako przysłówek oznacza „wystarczająco” i występuje po przymiotniku lub przysłówku, który modyfikuje, a nie przed nim, jak w przypadku innych przysłówków. Przysłówek ten może być używany zarówno w zdaniach oznajmujących, jaki i przeczących.

Przykłady
 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn't big enough.
 • He didn't work hard enough.
 • I got here early enough.

Po enough występuje często „to” + bezokolicznik.

Przykłady
 • He didn't work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She's not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

Po enough może występować także for + osoba lub for + przedmiot.

Przykłady
 • The dress was big enough for me.
 • She's not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn't work hard enough for a promotion.
Enough jako określnik

Enough jako określnik oznacza „wystarczająco dużo/wystarczająco wiele” i poprzedza rzeczownik, który określa. Jest używany z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Przykłady
 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don't have enough food.
 • I don't have enough apples.

Zastosowanie „too”

„Too” występuje zawsze jako przysłówek, ale posiada dwa odrębne znaczenia, każde ze swoimi zasadami użycia.

Too w znaczeniu „też”

Too jako przysłówek w znaczeniu „też” występuje na końcu zdania modyfikowanego.

Przykłady
 • I would like to go swimming too, if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I'm not going to clean your room too!
Too w znaczeniu „zbyt”

Too jako przysłówek w znaczeniu „zbyt” występuje przed przymiotnikiem lub przysłówkiem modyfikowanym. Może być używany zarówno w zdaniach twierdzących, jaki i przeczących.

Przykłady
 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn't she too young?
 • I am not too short!

Po too występuje często „to” + bezokolicznik.

Przykłady
 • The coffee was too hot to drink.
 • You're too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don't you work too hard to have any free time?

Po too może występować for + osoba lub for + przedmiot.

Przykłady
 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He's not too old for this job.
 • Sally's not too slow for our team.

Zastosowanie „very”

Very poprzedza przysłówek lub przymiotnik dla jego wzmocnienia.

Przykłady
 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

Jeżeli chcemy utworzyć formę przeczącą od przymiotnika lub przysłówka, możemy dodać „not” do czasownika lub dodać przymiotnik albo przysłówek o przeciwnym znaczeniu, czy też możemy użyć „not very” z przymiotnikiem lub przysłówkiem wyjściowym. Znaczenia takich zdań nie są identyczne. Zwykle forma „not very” jest mniej bezpośrednia, a co za tym idzie grzeczniejsza, w porównaniu do innych form.

Przykłady
Zdanie wyjściowe Znaczenie przeciwne z „not” Znaczenie przeciwne z „not very” Znaczenie przeciwne z wyrazem przeciwstawnym
The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.
Różnica w znaczeniu między „very” i „too”

Jest duża różnica w znaczeniu między „too” i „very”. „Very” wyraża fakt, podczas gdy „too” sugeruje istnienie problemu.

Przykłady
 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.
Inne przysłówki używane jak „very”

Niektóre powszechnie używane przysłówki są używane tak samo jak „very”, aby podkreślić stopień przymiotnika lub przysłówka.

Wyrażenie bardzo silnych uczuć Wyrażenie silnych uczuć Wyrażenie nieznacznego zwątpienia
extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

Szyk przestawny z przysłówkami przeczącymi

Zwykle podmiot poprzedza czasownik, ale niektóre przysłówki przeczące mogą spowodować powstanie szyku przestawnego, kiedy występują na początku zdania składowego. W takim przypadku, kolejność jest odwrócona i czasownik zostaje przesunięty przed podmiot. Taki szyk przestawny stosuje się wyłącznie w języku pisanym, a nie w mowie.

Przysłówek Szyk normalny Szyk przestawny
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.