Odprzymiotnikowe tworzenie przysłówków

W większości przypadków, przysłówki tworzymy dodając -ly do przymiotnika

Przymiotnik Przysłówek
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Jeśli przymiotnik kończy się literą -y, należy wymienić y na i i dodać -ly.

Przymiotnik Przysłówek
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Jeśli przymiotnik kończy się na -able, -ible lub -le, należy wymienić -e na -y.

Przymiotnik Przysłówek
probable probably
terrible terribly
gentle gently

Jeśli przymiotnik kończy się na -ic, należy dodać -ally. Wyjątek: public -> publicly.

Przymiotnik Przysłówek
basic basically
tragic tragically
economic economically

Niektóre przysłówki posiadają tę samą formę jak przymiotnik: early, fast, hard, high, late, near, straight, wrong.

Przykłady
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well jest przysłówkiem odnoszącym się do przymiotnika good.

Przykłady
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.