Przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym

Z przysłówkami zakończonymi na -ly, należy użyć more, aby utworzyć stopień wyższy oraz most, aby utworzyć stopień najwyższy.

Przysłówek Stopień wyższy Stopień najwyższy
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Przykłady
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

Przysłówki krótkie, niezakończone na -ly, przybierają formy w stopniu wyższym i najwyższym jak przymiotniki: dodaj -er, aby utworzyć stopień wyższy i -est, aby utworzyć stopień najwyższy. Jeśli przysłówek kończy się literą e, usuń ją przed dodaniem końcówki.

Przysłówek Stopień wyższy Stopień najwyższy
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Przykłady
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Niektóre przysłówki posiadają nieregularne formy stopnia wyższego i najwyższego.

Przysłówek Stopień wyższy Stopień najwyższy
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Przykłady
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.