Przysłówki pewności

Przysłówki pewności wyrażają to, jak pewni jesteśmy w odniesieniu do czynności bądź wydarzenia. Przysłówki pewności stawia się przed czasownikiem głównym, chyba że czasownikiem głównym jest „to be”. W takim przypadku, przysłówek pewności stawia się po czasowniku.

Przykłady
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Jeżeli w zdaniu znajduje się czasownik posiłkowy, przysłówek pewności stawia się pomiędzy czasownikiem posiłkowym i czasownikiem głównym.

Przykłady
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Czasami takie przysłówki pewności mogą występować na początku zdania.

Przykłady
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

Kiedy przysłówek pewności surely znajduje się na początku zdania, oznacza to, że osoba mówiąca uważa, iż coś jest prawdą, ale szuka potwierdzenia.

Przykłady
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.