Nawiasy okrągłe i kwadratowe

Definicja „brackets” i „parentheses” może być kłopotliwa. Ogólnie rzecz ujmując, „parentheses” to nawiasy okrągłe ( ) a „brackets” to nawiasy kwadratowe [ ]. Jednak coraz częściej napotykamy określenia „round brackets” i „square brackets”.

Zazwyczaj używamy nawiasów kwadratowych - [ ] - do określonych celów, na przykład w instrukcji obsługi i innych dokumentach technicznych. Z kolei nawiasy okrągłe - ( ) - stosujemy w podobny sposób jak przecinki, gdy chcemy dołączyć dodatkowe wyjaśnienie, refleksję lub komentarz łączący się z główną myślą zdania, lecz od niej różny. Wielu językoznawców uważa, że prawie we wszystkich przypadkach, tak naprawdę możemy zastąpić nawiasy przecinkami.

Przykłady
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)