Zastosowanie „all” jako określnika dystrybucji

Określnik dystrybucji all stosujemy, kiedy odnosimy się do całej grupy, podkreślając fakt, że nic lub nikt nie został pominięty. All może występować jako określnik dystrybucji w kilku różnych formach.

All może występować samodzielnie z rzeczownikami niepoliczalnymi i rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. W tym znaczeniu, określnik odnosi się do grupy jako pojęcia, bardziej niż do członków grupy.

Przykłady
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All może występować z rzeczownikami niepoliczalnymi i rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej poprzedzonymi przedimkiemthe lub przymiotnikiem dzierżawczym. W tym przypadku odnosimy się bardziej do grupy jako czegoś konkretnego i fizycznego, a nie pojęcia. W tych przypadkach, możemy dodać wyraz of bezpośrednio po all bez obaw o zmianę znaczenia.

Przykłady
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All może występować z zaimkami w liczbie mnogiej poprzedzonymi of.

Przykłady
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All może występować w zdaniach pytających i wykrzyknikowych z rzeczownikami niepoliczalnymi poprzedzonymi this lub that. W takich przypadkach można wstawić wyraz of bezpośrednio po all bez obaw o zmianę znaczenia.

Przykłady
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All może występować w zdaniach pytających i wykrzyknikowych z rzeczownikami policzalnymi poprzedzonymi these lub those. W takich przypadkach można wstawić wyraz of bezpośrednio po all bez obaw o zmianę znaczenia.

Przykłady
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?