Zastosowanie czasownika „come”

Czasownik come + rzeczownik odczasownikowy zachowuje się jak inne czasowniki ruchu, po których występuje rzeczownik odczasownikowy. Oznacza to, że podmiot wykonuje coś podczas poruszania się.

Przykłady
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Czasownik come + bezokolicznik może oznaczać, że coś się dzieje lub rozwija, prawdopodobnie poza kontrolą podmiotu.

Przykłady
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

Czasownik come + bezokolicznik może także oznaczać, że bezokolicznik wskazuje cel czasownika ruchu. Jest to zastosowanie bardzo podobne do zastosowania innych czasowników ruchu, po których stawiamy bezokolicznik.

Przykłady
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?