Słynne cytaty w języku angielskim

Poniższe cytaty są na tyle znane, że przeważająca liczba rodzimych użytkowników języka angielskiego rozpozna je bez kłopotów. Niektóre z nich zaczerpnięte są z utworów literackich (sztuk teatralnych, prozy, wierszy), inne pochodzą z filmów, a jeszcze inne od sławnych postaci historycznych. Wszystkie cytaty mogą pojawić się w rozmowie, w całości lub w części, a dzieje się tak ponieważ są tak dobrze znane, iż przy dłuższych cytatach, wystarczy, że pojawi się tylko ich pierwsza część. Gdy już nauczysz się jakiegoś cytatu, to po pewnym czasie zorientujesz się, że występuje on w wielu miejscach. Dość często wprowadza się także drobne zmiany do cytatów, aby stworzyć dowcip lub grę słowną, skoro i tak wszyscy zrozumieją zarówno cytat w wersji oryginalnej, jak i zmienionej. Jeśli użyjemy cytatu w zaskakującym kontekście, możemy uzyskać efekt humorystyczny czy stworzyć dowcip sytuacyjny.

Cytat Autor Język
A rose by any other name would smell as sweet. William Shakespeare Angielski
All that glitters is not gold. William Shakespeare Angielski
All the world’s a stage, and all the men and women merely players. William Shakespeare Angielski
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. John Kennedy Angielski
Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find. Biblia Grecki
Eighty percent of success is showing up. Woody Allen Angielski
Elementary, my dear Watson. Sherlock Holmes (postać) Angielski
For those to whom much is given, much is required. Biblia Grecki
Frankly, my dear, I don't give a damn. Rhett Butler (postać) Angielski
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Thomas Edison Angielski
Go ahead, make my day. Harry Callahan (postać) Angielski
He travels the fastest who travels alone. Rudyard Kipling Angielski
Hell has no fury like a woman scorned. William Congreve Angielski
Hell is other people. Jean-Paul Sartre Francuski
Here's looking at you, kid. Rick Blaine (postać) Angielski
Houston, we have a problem. Jim Lovell (postać) Angielski
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Martin Luther King Angielski
I have always depended on the kindness of strangers. Blanche Dubois (postać) Angielski
I love the smell of napalm in the morning. Lt. Kilgore (postać) Angielski
I think therefore I am. Rene Descartes Francuski
If at first you don’t succeed, try, try again. W. E. Hickson Angielski
If you are going through hell, keep going. Winston Churchill Angielski
If you build it, they will come. Joe Jackson (postać) Angielski
If you want something done right, do it yourself. Charles-Guillaume Étienne Francuski
If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. Margaret Thatcher Angielski
I'll be back. Terminator (postać) Angielski
I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vito Corleone (postać) Angielski
I've got a feeling we're not in Kansas anymore. Dorothy (postać) Angielski
Keep your friends close, but your enemies closer. Michael Corleone (postać) Angielski
Knowledge is power. Sir Francis Bacon Łacina
Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. Forrest Gump (postać) Angielski
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein Angielski
May the Force be with you. Star Wars (wiele postaci) Angielski
No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt Angielski
Not all those who wander are lost. J. R. R. Tolkein Angielski
Nothing is certain except for death and taxes. Benjamin Franklin Angielski
Parting is such sweet sorrow William Shakespeare Angielski
Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. John Dalberg-Acton Angielski
Speak softly and carry a big stick Theodore Roosevelt Angielski
That’s one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong Angielski
The love of money is the root of all evil. Biblia Grecki
The only thing we have to fear is fear itself. Franklin D. Roosevelt Angielski
The truth will set you free. Biblia Grecki
There's no place like home. Dorothy (postać) Angielski
Three can keep a secret, if two of them are dead. Benjamin Franklin Angielski
Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. Alfred Lord Tennyson Angielski
To be or not to be, that is the question. William Shakespeare Angielski
To err is human; to forgive, divine. Alexander Pope Angielski
To thine own self, be true. William Shakespeare Angielski
Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Robert Frost Angielski
United we stand, divided we fall. Aesop Grecki
What doesn't kill us makes us stronger. Friedrich Nietzsche Niemiecki
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. Captain (postać) Angielski
Whatever you are, be a good one. Abraham Lincoln Angielski
You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Abraham Lincoln Angielski
You must be the change you wish to see in the world. Mahatma Ghandi Angielski
You talkin' to me? Bickle (postać) Angielski