Apostrof

Apostrof prawdopodobnie przysparza więcej kłopotów, niż wszystkie znaki interpunkcyjne razem wzięte! Prawie zawsze przyczyną tego problemu okazuje się niezrozumienie, że apostrof w języku angielskim posiada dwa bardzo różne, ale jakże ważne zastosowania: wyraża relację posiadania oraz tworzy formy ściągnięte.

Apostrof w formach ściągniętych

Najczęściej spotykanym zastosowaniem apostrofów w języku angielskim jest tworzenie form ściągniętych, czyli sytuacja, w której czasownik łączy się z rzeczownikiem lub zaimkiem. Należy pamiętać o tym, że apostrof często zastępuje spółgłoskę, która wypadła i stawia się go w miejscu tej brakującej spółgłoski.

Typ Bez form ściągniętych Formy ściągnięte
Zastosowanie „not” is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
Zastosowanie „is” she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
Zastosowanie „am” I am I'm
Zastosowanie „will” I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
Zastosowanie „would” I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
Zastosowanie „have” I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
Zastosowanie „are” you are, they are, we are you're, they're, we're

Nawet rodzimi użytkownicy języka angielskiego często mylą: its z it's, you're z your, who's z whose oraz they're z their i z there. Poniższe przykłady przedstawiają różnice w zastosowaniu tych wyrażeń.

Przykłady
 • It's a nice day outside. (forma ściągnięta)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (relacja posiadania)
 • You're not supposed to be here. (forma ściągnięta)
 • This is your book. (relacja posiadania)
 • Who's at the door? (forma ściągnięta)
 • Whose shoes are these? (relacja posiadania)
 • They're not here yet. (forma ściągnięta)
 • Their car is red. (relacja posiadania)
 • His car is over there. (miejsce)

Apostrof w dopełniaczu saksońskim

W większości przypadków wystarczy dodać 's do rzeczownika. Forma ta w języku polskim nosi nazwę dopełniacza saksońskiego.

Przykłady
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

Rzeczowniki w liczbie mnogiej niezakończone na -s również podlegają tej zasadzie:

Przykłady
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

Rzeczowniki pospolite zakończone na -s zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej pokazują relację posiadania, dodając apostrof po wspomnianej spółgłosce s.

Przykłady
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Nazwy własne (imiona i nazwiska ludzi, nazwy miast, krajów, itp.) zakończone spółgłoską s mogą utworzyć dopełniacz saksoński albo przez dodanie apostrofu + s, albo samego apostrofu + s. Aktualne zasady języka angielskiego zezwalają na użycie obu tych form (Jones's lub Jones') i dlatego też wiele wielkich instytucji pozbywa się całkowicie apostrofu ze swojej nazwy, na przykład: Barclays Bank, Missing Persons Bureau.

Przykłady
 • The Hughes' home (lub the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (lub Mr Jones' shop)
 • Charles' book (lub Charles's book)