Bezokolicznik bierny (Passive Infinitive)

Bezokolicznik bierny (Passive Infinitive) występuje w niektórych konstrukcjach używających strony biernej. Bardzo często występuje po czasownikach modalnych (may, should, could, itp.), aby wskazać coś co jest możliwe lub prawidłowe. Bezokolicznik bierny tworzymy za pomocą:
czasownika to be + imiesłowu czasu przeszłego (past participle)

Tak jak w przypadku bezokolicznika czasu teraźniejszego, czasami będziemy musieli użyć bezokolicznika bazowego do utworzenia bezokolicznika biernego, czyli trzeba będzie pominąć wyraz to. Dzieje się tak po większości czasowników modalnych i w innych przypadkach, które przewidują użycie bezokolicznika bazowego.

Przykłady
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.