Bezokolicznik ciągły czasu przeszłego (Perfect Continuous Infinitive)

Bezokolicznik ciągły czasu przeszłego (Perfect Continuous Infinitive) stosujemy, aby wyrazić czynność ciągłą, która już się zakończyła. Bezokolicznik ten występuje po czasowniku, a tworzymy go w następujący sposób:
to have been + imiesłów czasu teraźniejszego (present participle)

Tak jak w przypadku bezokolicznika czasu teraźniejszego, czasami będziemy musieli użyć bezokolicznika bazowego do utworzenia bezokolicznika ciągłego czasu przeszłego, czyli trzeba będzie pominąć wyraz to. Dzieje się tak po większości czasowników modalnych i w innych przypadkach, które przewidują użycie bezokolicznika bazowego.

Przykłady
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.