Bezokolicznik ciągły czasu teraźniejszego (Continuous Infinitive)

Bezokolicznika ciągłego czasu teraźniejszego (Continuous Infinitive) używamy, aby wyrazić czynność ciągłą w czasie teraźniejszym. Bezokolicznik ten występuje po czasowniku lub czasowniku modalnym i tworzymy go w następujący sposób:
czasownik to be + imiesłów czasu teraźniejszego (present participle)

Tak jak w przypadku bezokolicznika czasu teraźniejszego, czasami będziemy musieli użyć bezokolicznika bazowego do utworzenia bezokolicznika ciągłego czasu teraźniejszego, czyli trzeba będzie pominąć wyraz to. Tak dzieje się po większości czasowników modalnych i w innych przypadkach, które przewidują użycie bezokolicznika bazowego.

Przykłady
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.