Cudzysłowy

Używamy cudzysłowów, aby wiernie zacytować czyjeś słowa. Gdy parafrazujemy to, co ktoś powiedział, nie używamy cudzysłowów.

Przykłady
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Jeśli cytujemy coś wewnątrz innego cytatu, używamy zarówno cudzysłowu pojedynczego, jak i podwójnego, aby odróżnić od siebie oba cytaty.

Przykład

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Mogą pojawić się również cudzysłowy pojedyncze lub podwójne, które zaznaczają, że dane wyrażenia są idiomatyczne lub nieznane.

Przykłady
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Cudzysłowy pojedyncze i podwójne stosujemy także w określonym celu w przypisach bibliograficznych lub gdy tworzymy bibliografię. Istnieje wiele sposobów tworzenia bibliografii odpowiadających standardowym formatom. Większość organizacji i instytucji akademickich korzysta z jednego z tych formatów lub posiada swój własny, który publikuje w swoim przewodniku stylu.

Przykłady
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.