Czas Present Perfect z ever, never, already, yet

Ever

Przysłówki ever i never odnoszą się do pojęcia nieokreślonego czasu w przeszłości (Have you ever visited Berlin?) Ever i never występują zawsze przed czasownikiem głównym w formie imiesłowu czasu przeszłego. Ever stosujemy:

W pytaniach
Przykłady

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

W pytaniach przeczących
Przykłady

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

W zdaniach przeczących z konstrukcją nothing + ever lub nobody + ever
Przykłady

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

Z wyrażeniem „The first time”
Przykłady

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never oznacza „nigdy dotąd” i jest tożsame z wyrażeniem not ... ever: (I have never visited Berlin)

UWAGA! Nie wolno używać never i not razem.

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already odnosi się do czynności, która miała miejsce w bliżej nieokreślonym momencie w przeszłości i sugeruje, że nie ma potrzeby, aby ją powtarzać.

Przykłady

I've already drunk three coffees this morning. (= i proponujesz mi kolejną!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Already używamy również w pytaniach:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already może występować przed czasownikiem głównym w formie imiesłowu czasu przeszłego lub na końcu zdania:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet występuje w zdaniach przeczących i pytających i oznacza „(nie) w okresie czasu między przeszłością a obecnym momentem, jeszcze (nie)”. Yet występuje zazwyczaj na końcu zdania.

Przykłady

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet