Czas Present Perfect z FOR i SINCE

Za pomocą czasu Present Perfect możemy zdefiniować okres czasu przed chwilą obecną, biorąc pod uwagę jego długość trwania i korzystając z konstrukcji for + okres czasu lub biorąc pod uwagę jego punkt startowy i korzystając z konstrukcji since + punkt na osi czasu. FOR i SINCE mogą występować w czasie Past Perfect. Podczas gdy SINCE może występować wyłącznie z czasami dokonanymi, FOR może występować również w czasie przeszłym Past Simple.

For + okres czasu

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for five years.

Since + punkt na osi czasu

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock
I have worked here since 1990.

Czas Present Perfect z FOR

She has lived here for twenty years.
We have taught at this school for a long time.
Alice has been married forthree months.
They have been at the hotel for a week.

Czas Present Perfect z SINCE

She has lived here since 1980.
We have taught at this school since 1965.
Alice has been married since March 2nd.
They have been at the hotel since last Tuesday.