Formy pytające i mowa zależna

Szyk zdania

Stosuje się normalny szyk zdania do przytaczania pytań, innymi słowy podmiot poprzedza czasownik i użycie do lub did nie jest obowiązkowe:

Przykłady
Mowa niezależna Mowa zależna
"Where does Peter live?" She asked him where Peter lived.
"Where are you going?" She asked where I was going.
"Why is she crying?" He asked why she was crying.
Pytania zamknięte „Yes / No”

Ten typ pytań przytaczamy stosując 'ask' + 'if / whether' + zdanie składowe:

Przykłady
Mowa niezależna Mowa zależna
"Do you speak English?" He asked me if I spoke English.
"Are you British or American?" He asked me whether I was British or American.
"Is it raining?" She asked if it was raining.
"Have you got a computer?" He wanted to know whether I had a computer.
"Can you type?" She asked if I could type.
"Did you come by train?" He enquired whether I had come by train.
"Have you been to Bristol before?" She asked if I had been to Bristol before.
Zaimki pytające

Ten typ pytań przytaczany jest stosując 'ask' (lub czasownik podobny do 'ask') + zaimek pytający + zdanie składowe. Zdanie składowe zawiera pytanie ze standardową kolejnością wyrazów i z odpowiednią zmianą czasu gramatycznego.

Przykłady
Mowa niezależna Mowa zależna
"What is your name?" he asked me. He asked me what my name was.
"How old is your mother?", he asked. He asked how old her mother was.
The policman said to the boy, "Where do you live?" The policeman asked the boy where he lived.
"What time does the train arrive?" she asked. She asked what time the train arrived.
"When can we have dinner?" she asked. She asked when they could have dinner.
Peter said to John, "Why are you so late?" Peter asked John why he was so late.