Ilości nieokreślone i niepełne

Some oraz any możemy używać z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi do opisu ilości nieokreślonej lub niepełnej.

Zastosowanie „some”

Some może występować w zdaniach opisowych.

Przykłady
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some stosujemy również w zdaniach pytających, kiedy uważamy, że już znamy odpowiedź.

Przykłady
 • Did he give you some tea? = Myślę, że dał.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = Myślę, że jest.
 • Would you like some help? = Pewnie chcesz pomocy.
 • Will you have some roast beef? = Pewnie zjesz.

Some może występować także w zdaniach pytających, aby o coś poprosić lub coś zaproponować.

Przykłady
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Zastosowanie „any”

Any używamy w zdaniach pytających, na które nie znamy odpowiedzi.

Przykłady
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any występuje również z partykułą not, aby utworzyć zdania przeczące. W takich zdaniach wyraz any podkreśla zaprzeczenie i nadaje zdaniu charakter bardziej absolutny.

Przykłady
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.