Łącznik i myślnik

Łącznik łączy dwa lub więcej słów, podczas gdy myślnik oddziela słowa od wtrąconego stwierdzenia. Bardzo często mylimy łącznik z myślnikiem, ponieważ wyglądają bardzo podobnie, ale ich funkcja w zdaniu jest zupełnie inna. Łączniki nie są oddzielone spacjami, a myślnik ma spacje z obu stron.

Łączniki

W zasadzie łączniki służą do łączenia dwóch słów lub części słów w sposób jasny i przejrzysty. Jeśli nie mamy pewności czy dany rzeczownik złożony wymaga łącznika, wystarczy sprawdzić to w słowniku. Należy jednak pamiętać, że aktualna forma mogła się zmienić od daty publikacji danego słownika.

Przykłady
 • run-down
 • up-to-date

W niektórych przypadkach, łączników używamy, aby zachować klarowność słowa pisanego, na przykład: kolizja tych samych liter, dodanie prefiksu lub relacje rodzinne. Wiele słów, które niegdyś posiadały łącznik, już go nie mają i stały się pojedynczymi słowami, na przykład: email, nowadays.

Przykłady
 • co-operate
 • bell-like
 • anti-nuclear
 • post-colonial
 • great-grandmother
 • son-in-law

W niektórych przypadkach łącznik zmienia znaczenie zdania.

Przykłady
 • I am thinking of re-covering my sofa (= obić na nowo)
 • I would like to recover my sofa. (= odzyskać od kogoś kto ją pożyczył)
Łączniki z liczebnikami

Używamy łącznika z liczebnikami złożonymi od twenty-one do ninety-nine.

Przykłady
 • fifty-one
 • eighty-nine
 • thirty-two
 • sixty-five

W zapisie ułamków, łącznik umieszczamy między licznikiem a mianownikiem, chyba że łącznik już występuje w liczniku lub w mianowniku.

Przykłady
 • two-fifths
 • one-third
 • three-tenths
 • nine-hundredths
 • sixty-nine eighty-ninths

Używamy łącznika, kiedy licznik tworzy część przymiotnika złożonego.

Przykład
 • France has a 35-hour working week.
 • He won the 100-metre sprint.
 • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.

Myślniki

Myślników możemy używać, aby dodać stwierdzenia i komentarze wtrącone, w podobny sposób, jak w przypadku nawiasów. W stylu formalnym języka pisanego użylibyśmy nawiasów, a nie myślników, ponieważ te uważa się za bardziej nieformalne. Myślniki mogą służyć do tworzenia emfazy w zdaniu.

Przykłady
 • You may think she is a liar - she isn't.
 • She might come to the party - you never know.