Liczebniki w języku angielskim

Liczebniki główne (jeden, dwa, trzy, itd.) to przymiotniki wskazujące ilość, natomiast liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci, itd.) informują o porządku, kolejności.

Liczebnik Główny Porządkowy
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million millionth
Przykłady
  • There are twenty-five people in the room.
  • He was the fourteenth person to win the award.
  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
  • I must have asked you twenty times to be quiet.
  • He went to Israel for the third time this year.

Odczytywanie liczb dziesiętnych

W języku angielskim czytamy liczby dziesiętne wymawiając separator dziesiętny „point”, a następnie odczytujemy każdą cyfrę oddzielnie. Uwaga: zapis kwot pieniężnych odczytywany jest w inny sposób.

Zapis Wymowa
0.5 point five
0.25 point two five

0.73

point seven three

0.05

point zero five

0.6529

point six five two nine

2.95

two point nine five

Odczytywanie ułamków

Odczytujemy ułamki korzystając z liczebników głównych dla licznika i porządkowych dla mianownika, tworząc liczbę mnogą od liczebnika porządkowego, jeżeli licznik jest większy od 1. Stosuję się tę zasadę do wszystkich przypadków, wyjąwszy liczebnik 2, który czytamy jako „half”, gdy znajduje się w liczniku oraz „halves” w liczbie mnogiej.

Zapis Wymowa
1/3 one third
3/4 three fourths
5/6 five sixths
1/2 one half
3/2 three halves

Odczytywanie procentów

Procenty możemy odczytać w bardzo łatwy sposób, wystarczy tylko wymówić liczbę (liczebnik główny) i dodać wyraz „percent”.

Zapis Wymowa
5% five percent
25% twenty-five percent
36.25% thirty-six point two five percent
100% one hundred percent
400% four hundred percent

Odczytywanie kwot pieniężnych

Aby odczytać kwotę pieniężną, należy najpierw przeczytać całą liczbę, a następnie dodać nazwę waluty. Jeżeli występuje liczba dziesiętna, należy wypowiedzieć ją na końcu po przeczytaniu waluty. Proszę zwrócić uwagę, że standardowych liczb dziesiętnych nie czyta się w ten sposób, a powyższa zasada odnosi się wyłącznie do walut.

Zapis Wymowa
25$ twenty-five dollars
52€ fifty-two euros
140₤ one hundred and forty pounds
$43.25 forty-three dollars and twenty-five cents (zazwyczaj skracane do „forty-three twenty-five” w mowie potocznej)
€12.66 twelve euros sixty-six
₤10.50 ten pounds fifty

Odczytywanie miar

Wystarczy tylko odczytać liczbę, a następnie jednostkę miar, która zazwyczaj jest zapisana w formie skróconej.

Zapis Wymowa
60m sixty meters
25km/h twenty-five kilometers per hour
11ft eleven feet
2L two liters
3tbsp three tablespoons
1tsp one teaspoon

Odczytywanie lat

Odczytywanie lat w języku angielskim jest dość skomplikowane. W zasadzie, kiedy dany rok składa się z czterech cyfr, należy przeczytać dwie pierwsze cyfry jako całą liczbę, a następnie pozostałe dwie cyfry jako całą liczbę. Jednakże istnieje kilka wyjątków od tej zasady: pierwsze 100 lat każdego tysiąclecia można odczytać jako całe liczby, nawet jeśli posiadają cztery cyfry lub też można je przeczytać jako dwie liczby dwucyfrowe. Tysiąclecia odczytujemy zawsze jako całe liczby czterocyfrowe. Nowe stulecia czytamy jako całe liczby setek. Nie używamy wyrazu „thousand” w opisie lat ostatniego tysiąclecia.

Lata, które posiadają trzy cyfry możemy przeczytać jako trzycyfrową liczbę lub też jako jednocyfrową liczbę poprzedzającą dwucyfrową liczbę. Lata posiadające dwucyfrową liczbę czytamy jak całą liczbę. Możemy poprzedzić jakikolwiek rok wyrażeniem „the year”, aby było jasne dla rozmówców, że mamy na myśli lata, co jest bardzo często stosowane z latami dwucyfrowymi i trzycyfrowymi. Po latach przed naszą erą stawiamy BC („before Christ”) i wymawiamy jak dwie litery alfabetu.

Zasady te są wykorzystywane również do odczytywania adresów.

Zapis Wymowa
2014 twenty fourteen or two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2000 two thousand
1944 nineteen forty-four
1908 nineteen o eight
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six or eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC

Jak odczytać 0

Istnieje kilka sposobów, aby odczytać liczebnik 0, a wszystko zależy od kontekstu. Niestety zastosowanie jest inne w różnych krajach anglosaskich. Następujące zasady odnoszą się do języka angielskiego w realiach amerykańskich.

Wymowa Zastosowanie
zero Stosuje się do odczytywania liczby występującej samodzielnie, liczb dziesiętnych, procentów, numerów telefonów oraz w niektórych utartych wyrażeniach.
o (litera) Stosuje się do odczytywania roku, adresu, czasu, temperatury.
nil Stosuje się do informowania o wynikach sportowych.
nought Nie stosuje się w Stanach Zjednoczonych.
Przykłady
Zapis Wymowa
3.04+2.02=5.06 Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.
There is a 0% chance of rain. There is a zero percent chance of rain.
The temperature is -20⁰C. The temperature is twenty degrees below zero.
You can reach me at 0171 390 1062. You can reach me at zero one seven one, three nine zero, one zero six two
I live at 4604 Smith Street. I live at forty-six o four Smith Street
He became king in 1409. He became king in fourteen o nine.
I waited until 4:05. I waited until four o five.
The score was 4-0. The score was four nil.