Mowa zależna: rozkazy, prośby i sugestie

Przytaczanie rozkazów i próśb

Kiedy chcemy przytoczyć rozkaz lub prośbę, możemy użyć czasownika „tell” lub podobnego ze zdaniem wprowadzonym przez to: He told me to go away. Konstrukcja to: czasownik + dopełnienie dalsze + zdanie wprowadzone przez to. Dopełnieniem dalszym w tym przypadku jest osoba, do której mówimy. Oto inne czasowniki, których możemy użyć w rozkazach i prośbach: command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach, forbid.

Przykłady
Mowa niezależna Mowa zależna
The doctor said to me, "Stop smoking!". The doctor told me to stop smoking.
"Get out of the car!" said the policeman. The policeman ordered him to get out of the car.
"Could you please be quiet," she said. She asked me to be quiet.
The man with the gun said to us, "Don't move!" The man with the gun warned us not to move.
Prośby z dopełnieniem bliższym

Prośby z dopełnieniem bliższym są przytaczane używając schematu asked for + dopełnienie bliższe.

Przykłady
Mowa niezależna Mowa zależna
"Can I have an apple?", she asked. She asked for an apple.
"Can I have the newspaper, please?" He asked for the newspaper.
"May I have a glass of water?" he said. He asked for a glass of water.
"Sugar, please." She asked for the sugar.
"Could I have three kilos of onions?" He asked for three kilos of onions.

Sugestie

Sugestie przytaczamy najczęściej za pomocą czasowników suggest, insist, recommend, demand, request, propose, po których występuje zdanie wprowadzone przez that. That i should nie są obowiązkowe w tych zdaniach, tak jak pokazane jest to w dwóch pierwszych przykładach poniżej. Trzeba zwrócić uwagę, że po czasownikach suggest, recommend, propose może występować rzeczownik odczasownikowy w celu wyeliminowania dopełnienia dalszego (adresata sugestii); w ten sposób sugestia staje się bardziej uprzejma. Takie zastosowanie rzeczownika odczasownikowego przedstawione jest na przykładach czwartym i piątym poniżej.

Przykłady
Mowa niezależna Mowa zależna
She said, "Why don't you get a mechanic to look at the car?" She suggested that I should get a mechanic to look at the car. lub
She suggested I should get a mechanic to look at the car. lub
She suggested that I get a mechanic to look at the car.lub
She suggested I get a mechanic to look at the car.
"Why don't you go to the doctor?" he said. He suggested I go to the doctor. lub
He suggested that I go to the doctor. lub
He suggested I should go to the doctor.lub
He suggested that I should go to the doctor.
"It would be a good idea to see the dentist", said my mother. My mother suggested I see the dentist.
The dentist said, "I think you should use a different toothbrush". The dentist recommended using a different toothbrush.
You said, "I don't think you have time to see the dentist this week." You suggested postponing my visit to the dentist.
I said, "I don't think you should see the dentist this week." I suggested postponing your visit to the dentist.
My manager said, "I think we should examine the budget carefully at this meeting." My manager proposed that we examine the budget carefully at the meeting.
"Why don't you sleep overnight at my house?" she said. She suggested that I sleep overnight at her house.