Określniki rozróżnienia

Określniki other i another odnoszą się do czegoś innego, pozostałego lub dodatkowego i umieszcza się je przed rzeczownikiem. Określnik the other ma trochę inne zastosowanie, dlatego zostanie omówiony osobno.

Other Rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej i wszystkie rzeczowniki niepoliczalne
Another Rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej
The other Każdy rzeczownik, który może przybrać przedimek określony „the”

Zastosowanie „Other”

Other może występować po określnikach some, any oraz no.

Przykłady
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Jeśli „other” występuje z rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej oraz jednym z tych określników, to rzeczownik może zostać pominięty, pod warunkiem, że jest zrozumiały z kontekstu. W takim przypadku, other przybiera liczbę mnogą. Other może mieć takie samo zastosowanie, gdy występuje samodzielnie, ale jest to mniej spotykane.

Przykłady
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

Zastosowanie „Another”

Another występuje z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. W przypadku rzeczowników niepoliczalnych, another występuje często z jednostkami miar w liczbie pojedynczej.

Przykłady
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

Zastosowanie „The Other”

Jeśli the other określa rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej, to rzeczownik może zostać pominięty, pod warunkiem, że jest zrozumiały z kontekstu. W takim przypadku, other przybiera liczbę mnogą.

Przykłady
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.