Przedimek określony

„The” jest jednym z najczęściej występujących słów w języku angielskim i jest jedynym przedimkiem określonym. Rzeczowniki w języku angielskim są poprzedzone przedimkiem określonym, kiedy osoba mówiąca uważa, że słuchacz już wie do czego się odnosi. Mówiący może tak sądzić z wielu różnych powodów, niektóre z nich są przedstawione poniżej.

 

Kiedy stosuje się „the”?

Główne zasady

Stosujemy the w odniesieniu do czegoś, o czym już wspomnieliśmy.

Przykłady
 • On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet.
 • I was walking past Benny's Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.
 • There's a position available in my team. The job will involve some international travel.

Stosujemy the, kiedy uważamy, że istnieje jeden egzemplarz czegoś w danym miejscu, nawet jeśli nie wspominaliśmy o tym wcześniej.

Przykłady
 • We went on a walk in the forest yesterday.
 • Where is the bathroom?
 • Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.
 • My father enjoyed the book you gave him.

Stosujemy the w zdaniach lub w zdaniach składowych, w których definiujemy lub identyfikujemy dany przedmiot lub osobę.

Przykłady
 • The man who wrote this book is famous.
 • I scratched the red car parked outside.
 • I live in the small house with a blue door.
 • He is the doctor I came to see.

Stosujemy the w odniesieniu do ludzi lub przedmiotów jedynych w swoim rodzaju.

Przykłady
 • The sun rose at 6:17 this morning.
 • You can go anywhere in the world.
 • Clouds drifted across the sky.
 • The president will be speaking on TV tonight.
 • The CEO of Total is coming to our meeting.

Stosujemy the przed przymiotnikami w stopniu najwyższym oraz liczebnikami porządkowymi.

Przykłady
 • This is the highest building in New York.
 • She read the last chapter of her new book first.
 • You are the tallest person in our class.
 • This is the third time I have called you today.

Stosujemy the z przymiotnikami odnoszącymi się do całej grupy ludzi.

Przykłady
 • The French enjoy cheese.
 • The elderly require special attention.
 • She has given a lot of money to the poor.

Stosujemy the odnosząc się do dekad.

Przykłady
 • He was born in the seventies.
 • This is a painting from the 1820's.

Stosujemy the ze zdaniami składowymi zaczynającymi się na only.

Przykłady
 • This is the only day we've had sunshine all week.
 • You are the only person he will listen to.
 • The only tea I like is black tea.
Nazwy własne

Stosujemy the z nazwami krain geograficznych, rzek, pasm górskich, archipelagów, kanałów i oceanów.

Przykłady
 • They are travelling in the Arctic.
 • Our ship crossed the Atlantic in 7 days.
 • I will go on a cruise down the Nile.
 • Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.

Stosujemy the z krajami, których nazwy występują w liczbie mnogiej.

Przykłady
 • I have never been to the Netherlands.
 • Do you know anyone who lives in the Philippines?

Stosujemy the z nazwami krajów, które zawierają wyrazy: „republic”, „kingdom” lub „states”.

Przykłady
 • She is visiting the United States.
 • James is from the Republic of Ireland.

Stosujemy the z tytułami gazet.

Przykłady
 • I read it in the Guardian.
 • She works for the New York Times.

Stosujemy the z nazwami słynnych budowli, dzieł sztuki, muzeów lub pomników.

Przykłady
 • Have you been to the Vietnam Memorial?
 • We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.
 • I would like to visit the Eiffel Tower.
 • I saw King Lear at the Globe.

Stosujemy the z nazwami hoteli i restauracji, chyba że są nazwane czyimś imieniem.

Przykłady
 • They are staying at the Hilton on 6th street.
 • We ate at the Golden Lion.

Stosujemy the z nazwiskami rodowymi, ale nie z nazwiskami poszczególnych osób.

Przykłady
 • We're having dinner with the Smiths tonight.
 • The Browns are going to the play with us.

Kiedy nie stosować „the”?

Nie stosujemy the z nazwami krajów (wyjąwszy przypadki wymienione wyżej).

Przykłady
 • Germany is an important economic power.
 • He's just returned from Zimbabwe.

Nie stosujemy the z nazwami języków.

Przykłady
 • French is spoken in Tahiti.
 • English uses many words of Latin origin.
 • Indonesian is a relatively new language.

Nie stosujemy the z nazwami posiłków.

Przykłady
 • Lunch is my favorite meal.
 • I like to eat breakfast early.

Nie stosujemy the z imionami osób.

Przykłady
 • John is coming over later.
 • Mary Carpenter is my boss.

Nie stosujemy the, jeśli tytuły występują razem z imionami/nazwiskami.

Przykłady
 • Prince Charles is Queen Elizabeth's son.
 • President Kennedy was assassinated in Dallas.

Nie stosujemy the po dopełniaczu saksońskim.

Przykłady
 • His brother's car was stolen.
 • Peter's house is over there.

Nie stosujemy the z zawodami.

Przykłady
 • Engineering is a well-paid career.
 • He'll probably study medicine.

Nie stosujemy the z nazwami sklepów.

Przykłady
 • I'll get the card at Smith's.
 • Can you go to Boots for me?

Nie stosujemy the z latami.

Przykłady
 • 1948 was a wonderful year.
 • He was born in 1995.

Nie stosujemy the z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Przykłady
 • Rice is an important food in Asia.
 • Milk is often added to tea in England.
 • War is destructive.

Nie stosujemy the z nazwami poszczególnych gór, jezior, wysp.

Przykłady
 • Mount McKinley is the highest mountain in Alaska.
 • She lives near Lake Windermere.
 • Have you visited Long Island?

Nie stosujemy the z większością nazw miast, ulic, dworców i lotnisk.

Przykłady
 • Victoria Station is in the centre of London.
 • Can you direct me to Bond Street?
 • She lives in Florence.
 • They're flying into Heathrow.