Średnik

Średnik w pełnionej przez siebie funkcji znajduje się gdzieś między kropką i przecinkiem. Średników możemy używać w języku angielskim, żeby połączyć frazy i zdania, które są ze sobą tematycznie powiązane, bez konieczności zastosowania spójnika (1. przykład poniżej). Średniki mogą występować także zamiast przecinków i oddzielają elementy z listy, gdy te już posiadają przecinki (2. przykład poniżej).

Przykłady
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.