Tryb przypuszczający Perfect Continuous Conditional

Tworzenie Perfect Continuous Conditional

W III okresie warunkowym, możemy używać trybu przypuszczającego Perfect Continuous Conditional.

Zdanie wprowadzone za pomocą „if” (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas Past Perfect tryb przypuszczający Perfect Continuous Conditional
If this thing had happened that thing would have been happening.

Zastosowanie

Perfect Continuous Conditional możemy użyć w III okresie warunkowym. Odnosi się on do rezultatu nieukończonej czynności w zdaniu składowym, wprowadzonym za pomocą if i przedstawia tenże rezultat jako nieskończoną lub kontynuowaną czynność.

Przykłady
  • If the weather had been better (ale nie była), I'd have been sitting in the garden when he arrived (ale nie siedziałem).
  • If she hadn't got a job in London (ale dostała), she would have been working in Paris (ale nie pracowała).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

Tryb przypuszczający Perfect Continuous Conditional

Tryb przypuszczający Perfect Continuous Conditional składa się z czterech elementów:
would + have + been + imiesłów czasu teraźniejszego present participle
Imiesłów czasu teraźniejszego present participle tworzymy od formy podstawowej czasownika dodając końcówkę -ing.

Podmiot + would + have + been + imiesłów czasu teraźniejszego present participle
He would have been staying
They would have been going
Czasownik to work w trybie przypuszczającym Perfect Continuous Conditional
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?