Wybór odpowiedniego określnika ilości

Aby odpowiedzieć na pytania How much? i How many? możemy użyć niektórych określników ilości tylko z rzeczownikami policzalnymi (friends, cups, people), innych tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi (sugar, tea, money) oraz jeszcze innych z wszystkimi typami rzeczowników.

Wyłącznie z rzeczownikami niepoliczalnymi Z wszystkimi typami rzeczowników Wyłącznie z rzeczownikami policzalnymi
a little no, none, not any a few
a bit of some a number of
  any several
a great deal of a lot of, lots of a great number of
a large amount of plenty of a large number of
Przykłady
  • Would you like some tea and a few cookies?
  • I always put a little milk and some carrots in my soup.
  • He has several apples. I don't have any fruit at all.
  • She has plenty of clothes for the winter.
  • I recieved a large amount of feedback from my survey.
Stosowanie „Much” i „Many”

Much oraz many stosujemy głównie w zdaniach pytających i przeczących. Są także używane w zdaniach twierdzących i przeczących w połączeniu z wyrazami too i so. Uwaga: wyraz many może występować samodzielnie w zdaniach twierdzących, podczas gdy wyraz much nie może stać samodzielnie. Much w zdaniach twierdzących zastępujemy wyrażeniami  a lot of lub lots of (wyrażenia te mogą również zastępować many).

Rzeczowniki niepoliczalne Rzeczowniki policzalne
How much sugar do you have? How many people came to the concert?
There's not much sugar at the store. Not many people came to the concert.
I have too much sugar at home. There were too many people at the concert.
I don't know what to do with so much sugar. It's a problem when there are so many people.
I wish there was not so much sugar here. There were not so many people last year.
There is a lot of sugar in candy. There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.