Wyrażanie opinii o ilości

Określniki ilości few i a few oraz little i a little są pozornie identyczne w formie, ale różnią się znaczeniem. Wyrażenia te ukazują nastawienie pozytywne lub negatywne osoby mówiącej do ilości, o której mowa.

Nastawienie pozytywne

A few (z rzeczownikami policzalnymi) i a little (z rzeczownikami niepoliczalnymi) opisują ilość w sposób pozytywny, sugerując to, że choć osoba mówiąca nie posiada czegoś w dużej ilości, jest to i tak ilość wystarczająca.

Przykłady
  • I've got a few friends. = Mam wystarczającą liczbę przyjaciół.
  • I have a few flowers in my garden. = Mam wystarczającą liczbę kwiatów.
  • I've got a little money. = Mam wystarczająco dużo pieniędzy.
  • I have a little free time on Thursdays. = Mam wystarczająco dużo wolnego czasu.
Nastawienie negatywne

Few (z rzeczownikami policzalnymi) i little (z rzeczownikami niepoliczalnymi) opisują ilość w sposób negatywny. W ten sposób można mniej bezpośrednio, a grzeczniej, wskazać, że danej rzeczy w ogóle brakuje.

Przykłady
  • Few people visited him in hospital. = Prawie nikt go nie odwiedził lub może nawet nikt go nie odwiedził.
  • I've seen few birds around here. = Prawie w ogóle nie ma ptaków lub może w ogóle nie ma nawet jednego ptaka.
  • He had little money for treats. = Nie ma prawie w ogóle pieniędzy lub może nie ma w ogóle żadnych pieniędzy.
  • I have little time for TV = Nie mam prawie w ogóle czasu lub może nie mam w ogóle czasu.