Zaimki wskazujące

Zaimki wskazujące określają gdzie dany przedmiot lub osoba znajduje się, bądź gdzie dana czynność lub wydarzenie ma miejsce w stosunku do osoby mówiącej. Mogą odnosić się do fizycznej lub psychologicznej bliskości, bądź dystansu. Kiedy mówimy o wydarzeniach, zazwyczaj stosujemy zaimki wskazujące bliskość do opisu teraźniejszości oraz zaimki wskazujące odległość do opisu przeszłości.

  Blisko osoby mówiącej Daleko od osoby mówiącej
Przysłówek Here There
Zaimek wskazujący z rzeczownikami w liczbie pojedynczej
oraz rzeczownikami niepoliczalnymi
This That
Zaimek wskazujący
z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej
These Those

Zastosowanie zaimka wskazującego

Przykłady
Blisko osoby mówiącej Daleko od osoby mówiącej
Is this John's house? Is that John's house over there?
This is a nice surprise! That must have been a nice surprise for you.
These apples are mine. Those apples are yours.
What are you up to these days? Those days are long gone.
This time I won't be late. We really surprised you that time.
This sugar is for my crepes. You can use that sugar for your cake.

Miejsce w zdaniu

Zaimki wskazujące mogą występować przed rzeczownikiem lub przymiotnikiem, który modyfikuje rzeczownik.

Przykłady
 • This blue car needs to be washed next.
 • Those people were here first.
 • That metal rod should work.
 • These oranges are delicious.

Zaimki wskazujące mogą występować również same przed liczebnikiem, kiedy rzeczownik jest zrozumiały z kontekstu.

Przykłady
 • I'd like to try on that one.
 • This one is broken.
 • I'll take these three.
 • Those two are not as pretty as these two.

Zaimki wskazujące mogą występować same, kiedy rzeczownik, który modyfikują jest zrozumiały z kontekstu.

Przykłady
 • I'll never forget this.
 • That has nothing to do with me.
 • I didn't ask for these.
 • Those aren't mine.