Zastosowanie „each” i „every”

Stosujemy each do wskazania poszczególnych członków grupy i every w odniesieniu do grupy jako szeregu członków. Określniki te mogą występować wyłącznie z rzeczownikami policzalnymi, zazwyczaj w liczbie pojedynczej i stawia się je przed rzeczownikiem. W wielu przypadkach mogą być używane wymiennie.

Przykłady
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each może także występować z rzeczownikami i zaimkami w liczbie mnogiej, ale musi poprzedzać „of”. Nie można używać every z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

Przykłady
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every może wyrażać różne elementy w danym szeregu/ w danej serii, w szczególności z wyrażeniami czasu. Each zachowuje się w ten sam sposób, lecz jest mniej spotykane.

Przykłady
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.