Zastosowanie „half” jako określnika dystrybucji

Określnik dystrybucji half używany jest do opisu całej grupy podzielonej na dwie części. Możemy stosować half na kilka sposobów. W taki sam sposób potraktować można inne części, choć ich występowanie może być mniej spotykane.

Half może występować z jednostkami miary poprzedzonymi przedimkiem nieokreślonym (a lub an). W tym przypadku odnosimy się do pomiaru ilości.

Przykłady
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half może występować z rzeczownikami poprzedzonymi the, a, zaimkiem wskazującym lub przymiotnikiem dzierżawczym. W tym przypadku odnosimy się do konkretnego i fizycznego podzielenia jakiegoś elementu. Możemy dodać wyraz of bezpośrednio po half, bez obaw o zmianę znaczenia.

Przykłady
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half może występować z zaimkami w liczbie mnogiej poprzedzonymi of.

Przykłady
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?