Znak wykrzyknikowy

Znaku wykrzyknikowego używamy, aby wyrazić irytację, zdumienie, zaskoczenie lub, aby podkreślić komentarz, bądź krótką ostrą frazę. W języku pisanym formalnym czy nieformalnym, znaków wykrzyknikowych używa się oszczędnie lub wcale.

Przykłady
  • Help! Help!
  • That's unbelievable!
  • Get out!
  • Look out!

Możemy także używać znaków wykrzyknikowych, aby nadać zdaniom charakter humorystyczny, ironiczny lub sarkastyczny.

Przykłady
  • What a lovely day! (gdy nie jest to piękny dzień)
  • That was clever! (gdy ktoś zrobił coś niemądrego)

W kontekstach bardzo nieformalnych (SMS, czat, Twitter, Facebook, itp.), znak wykrzyknikowy łączymy czasami ze znakiem zapytania, aby wyrazić zarówno zaskoczenie, jak i drobną niepewność. Podwójne i potrójne znaki wykrzyknikowe występują często w bardzo nieformalnym stylu pisania i są oznaką braku wychowania w bardziej formalnej korespondencji.

Przykłady nieformalnego stylu pisania
  • He's getting married!?
  • That's insane!!!