50 najczęściej używanych czasowników w języku angielskim

Na poniższej liście znaleźć można, w porządku alfabetycznym, 50 najczęściej występujących czasowników w języku angielskim. Bardzo ważne jest dla każdego uczącego się języka angielskiego przyswojenie zastosowania tych czasowników. Opanowanie czasowników to fundament słownictwa, ponieważ to właśnie czasowniki pozwalają opisać czynności i stany umysłu. Czasowniki pełnią bardzo ważną funkcję w języku, ponieważ podlegają koniugacji i pozwalają na odniesienie się do przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, sytuacji możliwych lub hipotetycznych. Nawet tylko z tymi 50 czasownikami, a także z innymi typami wyrazów w swoim repertuarze, będziesz w stanie rozmawiać o wielu rzeczach w języku angielskim.

ask
be
become
begin
call
can
come
could
do
feel
find
get
give
go
have
hear
help
keep
know
leave
let
like
live
look
make
may
mean
might
move
need
play
put
run
say
see
seem
should
show
start
take
talk
tell
think
try
turn
use
want
will
work
would