Bezokolicznik czasu przeszłego (Perfect Infinitive)

Bezokolicznik czasu przeszłego (Perfect Infinitive) najczęściej występuje w III okresie warunkowym jako część trybu przypuszczającego Perfect Conditional, ale można go używać także w innych przypadkach. Bezokolicznik czasu przeszłego składa się z:
czasownika to have + imiesłowu czasu przeszłego (past participle)

Tak jak w przypadku bezokolicznika czasu teraźniejszego, czasami będziemy musieli użyć bezokolicznika bazowego do utworzenia bezokolicznika czasu przeszłego, czyli trzeba będzie pominąć wyraz to. Tak dzieje się po większości czasowników modalnych i w innych przypadkach, które przewidują użycie bezokolicznika bazowego.

Przykłady
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.