Enough jako określnik ilości

Enough możemy stosować jako określnik ilości, kiedy występuje przed jakimkolwiek rzeczownikiem i wskazuje wymaganą lub potrzebną ilość. Może występować zarówno w zdaniach oznajmujących, jak i przeczących.

Przykłady
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Wyraz enough może również pełnić funkcję przysłówka stopnia. W takim przypadku, nie umieszczamy enough przed rzeczownikiem.