Określniki ilości

Określniki ilości to przymiotniki i wyrażenia przymiotnikowe, które odpowiadają w sposób dokładny bądź zbliżony na pytania „How much?” oraz „How many?” Strony tej sekcji pomogą zrozumieć zastosowanie różnych określników ilości w języku angielskim.

Określniki ilości w języku angielskim