Linguaskill

Linguaskill to internetowy test języka angielskiego używany głównie przez instytucje edukacyjne i firmy do grupowych testów języka angielskiego. Zastąpił on test BULATS (Business Language Testing Service), wycofany w grudniu 2019 roku. Linguaskill może testować poszczególne osoby i grupy kandydatów pod kątem wszystkich czterech umiejętności językowych: mówienia, pisania, czytania i słuchania, ma jednak charakter modułowy, dzięki czemu może być stosowany także do testowania jednej umiejętności językowej.

Struktura testu

Dostępne są dwie wersje testu: Linguaskill General i Linguaskill Business. Obie formy testu są tej samej długości. Linguaskill jest testem modułowym i każdy z trzech modułów może być traktowany jako odrębny test lub być połączony z innymi modułami.

Część słuchania i czytania testu Linguaskill stanowi pojedynczy moduł trwający 60-85 minut. Jest to test adaptacyjny, który polega na tym, że pytania stają się łatwiejsze lub trudniejsze w zależności od tego, jak odpowiada uczeń. Standardowe typy pytań to wypełnianie luk oraz pytania dotyczące rozumienia czytanego tekstu i słuchanych wypowiedzi. Większość odpowiedzi jest wielokrotnego wyboru. Wyniki z modułu słuchania/czytania w Linguaskill są dostępne natychmiast po jego zakończeniu, chociaż instytucje egzaminujące mogą zdecydować, że nie będą wyświetlać wyników dla osób biorących udział w testach, dopóki ich wyniki z pozostałych modułów nie będą gotowe.

Test pisemny Linguaskill trwa 45 minut i składa się z dwóch zadań: krótkiej wypowiedzi pisemnej na co najmniej 50 słów (często jest to wiadomość e-mail) i wypowiedzi pisemnej na co najmniej 180 słów. Komputer automatycznie ocenia teksty i przyznaje wynik w ciągu 12 godzin.

Moduł ustny Linguaskill trwa 15 minut i obejmuje 5 zadań. Ta część jest nagrywana i oceniana automatycznie przez komputer, a następnie weryfikowana przed opublikowaniem wyników przez egzaminatorów znajdujących się w innej lokalizacji. Wyniki są udostępniane w przeciągu 48 godzin.

Punktacja

Punktacja we wszystkich modułach Linguaskill jest zgodna ze skalą Cambridge English Scale - od 82 do 180 punktów - i z poziomami według skali CEFR. Jeśli uczeń przystępuje do więcej niż jednego modułu, ogólny wynik jest obliczany według tej samej skali: 82-180 (średnia z ocen uzyskanych z poszczególnych modułów). Instytucje organizujące test Linguaskill dla grup otrzymują raport podsumowujący wszystkie wyniki uczniów i odpowiadające im poziomy według skali CEFR. Wyniki z Linguaskill są udostępnianie w przeciągu 48 godzin, co sprawia, że jest to znacznie szybsze narzędzie oceny niż większość standaryzowanych testów. Krótki czas oczekiwania na wyniki jest możliwy dzięki zautomatyzowanemu, a nie ręcznemu ocenianiu.

Własność

Linguaskill to produkt Cambridge English Language Assessment, organizacji, która jest również odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów Cambridge English oraz IELTS.