EF SET Quick Check

EF SET Quick Check jest skróconą wersją EF SET English Certificate przeznaczoną dla osób przystępujących do egzaminów, które muszą zapoznać się z ogólnym poziomem własnych umiejętności z języka angielskiego, nie tracąc czasu na rozwiązywanie dłuższego testu. Nauczyciele często używają Quick Check jako testu poziomującego, aby określić, do której grupy najlepiej nadają się ich uczniowie.

Struktura testu

EF SET Quick Check trwa 15 minut. Sprawdza on umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu. Wyniki Quick Check prezentowane są na trzech poziomach znajomości języka angielskiego: niskim, średnim lub wysokim. Skala ta odpowiada poziomom CEFR A, B i C. W przeciwieństwie do pozostałych wersji EF SET, EF SET Quick Check nie jest testem adaptacyjnym, więc w przypadku ponownego przystąpienia do testu, pytania będą identyczne podczas każdej sesji egzaminacyjnej.

Dostępność

Podobnie jak wszystkie egzaminy EF SET, EF SET Quick Check jest dostępny online nieodpłatnie. Wyniki z testu Quick English Check mogą być opublikowane bezpośrednio  w mediach społecznościowych, ale tylko EF SET English Certificate nadaje się do publikacji na LinkedIn jako certyfikat języka angielskiego ze względu na bardziej precyzyjny wynik.