IELTS General Training

Egzamin IELTS General Training jest jedną z dwóch wersji IELTS i jest rzadziej wybierany. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla osób, które ubiegają się o wizę do Wielkiej Brytanii lub innych krajów, w których otrzymanie wizy jest uzależnione od znajomości języka angielskiego, choć do tego celu można również wykorzystać bardziej popularny IELTS Academic. Egzamin IELTS General Training nie może być stosowany na większości uniwersytetów i szkół wyższych w celu potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Zamiast tego uczniowie są proszeni o przystąpienie do egzaminu IELTS Academic lub innego akademickiego egzaminu z języka angielskiego.

Struktura testu

IELTS General Training trwa w sumie 2 godziny i 45 minut, a testowane są cztery umiejętności: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Pisemne części egzaminu różnią się między IELTS General Training i IELTS Academic, w tym pierwszym kładzie się większy nacisk na zagadnienia związane z życiem codziennym oraz kontekstem zawodowym. Części ustne obu egzaminów są identyczne i nie dotyczą tematów akademickich.

Punktacja

IELTS General Training jest oceniany w skali od 0 do 9 i nie istnieje wynik zaliczający lub niezaliczający. Raporty IELTS General Training z wynikami są ważne przez 2 lata.