EF SET English Certificate

EF SET English Certificate jest standaryzowanym egzaminem z języka angielskiego używanym przede wszystkim do certyfikacji biegłości językowej. Sprawdza umiejętności czytania i słuchania, ale nie umiejętności wypowiedzi ustnej czy pisemnej. Wyniki z EF SET prezentowane są na skali od 0 do 100 i są dostosowane do sześciu poziomów CEFR. Wyniki te mogą być opublikowane bezpośrednio na LinkedIn jako oficjalny certyfikat z języka angielskiego.

Struktura testu

Egzamin EF SET English Certificate trwa 50 minut i jest egzaminem adaptacyjnym, z 25 minutową częścią rozumienia tekstu i 25 minutową częścią rozumienia ze słuchu. Liczba zadań w danej sekcji zależy od sesji egzaminacyjnej, ponieważ egzamin staje się trudniejszy lub łatwiejszy w zależności od tego, jak dobrze radzi sobie uczeń. Tak jak w przypadku wszystkich wersji EF SET, ta wersja jest dostępna online nieodpłatnie.

Treść oraz specyfikacje psychometryczne egzaminu EF SET spełniają najwyższe standardy branży egzaminacyjnej, czyli APA/NCME - Standardy dla testów edukacyjnych i psychologicznych (Standards for Educational & Psychological Testing), 2014. Wszystkie pytania egzaminacyjne są wstępnie przetestowane na standardowej populacji, następnie przeanalizowane i dostosowane do wspólnej skali.