EF SET Czytanie

Część Czytania Egzaminu Ef Set Trwa 25 Minut W Przypadku Standardowego Egzaminu Ef Set I 1 Godzinę W Przypadku Egzaminu Ef Set Plus. Poszczególne Zadania Z Części Czytania Nie Mają Konkretnych Ograniczeń Czasowych, Więc Osoby Przystępujące Do Egzaminu Mają Tyle Czasu, Ile Potrzebują, Aby Przeczytać Każdy Tekst I Odpowiedzieć Na Pytania, Ale Cała Część Czytania Jest Ograniczona Do 25 Minut Lub 1 Godziny, W Zależności Od Egzaminu.

Struktura Testu

Część czytania EF SET składa się z serii tekstów pisanych z jednym lub kilkoma pytaniami dotyczącymi zrozumienia każdego z tych tekstów. Pytania są wyświetlane w tym samym czasie co tekst. Średnia liczba pytań dotyczących każdego tekstu wynosi 6, ale może być ich także od 1 do 12. Teksty części czytania na egzaminie EF SET mają długość od 1 do 5 akapitów. Każda osoba przystępująca do egzaminu odpowie łącznie na około 50 pytań w części czytania EF SET, ale liczba przedstawionych tekstów do czytania będzie się różnić.

Ze względu na to, że część czytania EF SET ma charakter adaptacyjny, długość tekstów i stopień trudności zadawanych pytań będzie zależeć od tego, jak dobrze osoba egzaminowana radzi sobie z dotychczasowymi zadaniami. Pierwsze zadanie związane z czytaniem podczas egzaminu EF SET jest średniej trudności, a następne będzie trudniejsze lub łatwiejsze, w zależności od tego, czy osoba przystępująca do egzaminu udzieliła prawidłowej odpowiedzi w pierwszym zadaniu.

Strategia

Osoba przystępująca do egzaminu może poświęcić tyle czasu, ile potrzebuje na przeczytanie tekstu i udzielenie odpowiedzi na pytania, zanim przejdzie do kolejnego tekstu. Ponieważ żadne zadanie nie jest ograniczone czasowo, lecz cała sekcja czytania ma takie ograniczenie, ważne jest, aby osoby egzaminowane nadawały sobie odpowiednie tempo pracy i nie spędzały zbyt wiele czasu na jednym tekście. W przeciwnym razie nie będą miały wystarczająco dużo czasu na wykonanie wszystkich zadań. Ponadto osoby przystępujące do egzaminu nie mogą wracać do poprzednich treści w trakcie egzaminu EF SET, dlatego też ważne jest, aby przed przejściem do następnego zadania dotyczącego czytania całkowicie zakończyć bieżące.

Punktacja

Część czytania EF SET jest ważona na równi z częścią słuchania przy obliczaniu całkowitego wyniku z testu EF SET. Po zakończeniu egzaminu otrzymasz wynik z części czytania EF SET w skali od 0 do 100.