EF SET Słuchanie

Część słuchania egzaminu EF SET trwa 25 minut w przypadku standardowego egzaminu EF SET English Certificate. W obu przypadkach część słuchania ma ogólne ograniczenie czasowe, ale poszczególne zadania nie mają takiego ograniczenia. W związku z tym osoby przystępujące do egzaminu mają tyle czasu, ile potrzebują, aby odpowiedzieć na pytania w danym zadaniu, jednakże wtedy pozostawią sobie mniej czasu na ukończenie kolejnych zadań.

Struktura Testu

Część słuchania egzaminu EF SET składa się z serii nagranych tekstów czytanych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego posługujących się odmianą amerykańską, brytyjską i australijską, z jednym lub kilkoma pytaniami sprawdzającymi zrozumienie każdego tekstu. Ponieważ część słuchania EF SET ma charakter adaptacyjny, długość nagrań i trudność zadawanych pytań będzie zależała od tego, jak dobrze osoba egzaminowana radzi sobie dotychczas z częścią słuchania. Pierwsze zadanie części słuchania egzaminu EF SET jest średniej trudności, a następne będzie trudniejsze lub łatwiejsze, w zależności od tego, czy osoba egzaminowana udzieliła prawidłowej odpowiedzi w pierwszym zadaniu. Każda osoba przystępująca do egzaminu odpowie na około 50 pytań w części słuchania EF SET, ale liczba prezentowanych materiałów do odsłuchania będzie różna. Nagrania w części słuchania egzaminu EF SET mają długość od 20 sekund do 5 minut i osoba egzaminowana może odsłuchać każde nagranie dwukrotnie.

Strategia

Osoba przystępująca do egzaminu ma tyle czasu, ile potrzebuje, by odpowiedzieć na pytania dotyczące danego nagrania przed przejściem do następnego, jednak ma ograniczoną ilość czasu na wykonanie wszystkich zadań w części słuchania. Osoby egzaminowane nie mogą wracać do poprzedzających treści w trakcie egzaminu EF SET, dlatego ważne jest, aby przed przejściem do kolejnego zadania związanego ze słuchaniem całkowicie zakończyć bieżące. Ponieważ EF SET nie wyznacza ograniczeń czasowych na poszczególne zadania, ważne jest, aby kontrolować czas i nadać sobie odpowiednie tempo pracy w celu ukończenia całej części słuchania.

Punktacja

Część słuchania EF SET jest ważona na równi z częścią czytania przy obliczaniu całkowitego wyniku z egzaminu EF SET. Po zakończeniu egzaminu otrzymasz wynik z części słuchania EF SET w skali od 0 do 100 wraz z wynikiem z części czytania według tej samej skali oraz całkowity wynik, czyli średnią z obu części.