IELTS

International English Language Testing System (IELTS) jest standaryzowanym egzaminem z języka angielskiego używanym głównie przez uczniów ubiegających się o przyjęcie na studia za granicą oraz przez imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii i innych krajów Wspólnoty Narodów. Istnieją trzy wersje IELTS: IELTS General Training, IELTS Academic oraz IELTS Life Skills. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się IELTS Academic, który stanowi około 80% wszystkich egzaminów IELTS przeprowadzanych każdego roku.

Sprawdź swój angielski

Własność

IELTS jest produktem Cambridge English Language Assessment i jest zarządzany wspólnie przez tę organizację, British Council oraz IDP IELTS Australia. Cambridge English Language Assessment stoi również za znacznie starszym zestawem egzaminów Cambridge English, w tym za Certificate of Proficiency in English (CPE) i First Certificate in English (FCE).

Wersje Egzaminu

Egzaminy IELTS Academic i IELTS General Training są podobne, ale nie są identyczne. Mają wspólną skalę punktacji i dwie z czterech części egzaminu. IELTS Life Skills jest zupełnie inny, ponieważ sprawdza wyłącznie umiejętności słuchania i wypowiedzi ustnej i to tylko na początkującym lub średnio zaawansowanym poziomie. Informacje zawarte na tej stronie dotyczą wyłącznie egzaminów IELTS Academic i IELTS General Training. IELTS jest tradycyjnym egzaminem pisemnym, niedostępnym w wersji komputerowej. Uczniowie zapisują swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Nie trzeba umieć pisać na klawiaturze, żeby przystąpić do egzaminu IELTS.

Dwie części ustne IELTS - słuchanie i mówienie - są identyczne w wersji IELTS Academic i IELTS General Training. Dwie pisemne części IELTS - czytanie i pisanie - różnią się od siebie w wersjach egzaminu Academic i General Training.

Punktacja

Wszystkie osoby przystępujące do IELTS, niezależnie od tego, czy jest to egzamin Academic czy General Training, muszą ukończyć wszystkie cztery części egzaminu i w ciągu 13 dni otrzymają wyniki. Czytanie, pisanie i słuchanie - te trzy części odbywają się w ramach jednej sesji. Ostatnia część - wypowiedź ustna - może być przeprowadzona tego samego dnia lub do 7 dni przed lub po pozostałych częściach egzaminu. Wielu uczniów spędza kilka miesięcy na przygotowaniach do IELTS, przystępując do egzaminów próbnych przed uzyskaniem potrzebnego im wyniku.