IELTS

International English Language Testing System (IELTS) jest standaryzowanym egzaminem z języka angielskiego używanym głównie przez uczniów ubiegających się o przyjęcie na studia za granicą oraz przez imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii i innych krajów Wspólnoty Narodów. Istnieją 4 wersje IELTS: IELTS General Training, IELTS Academic, IELTS UKVI oraz IELTS Life Skills. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się IELTS Academic, który stanowi około 80% wszystkich egzaminów IELTS przeprowadzanych każdego roku.

Własność

IELTS jest produktem Cambridge English Language Assessment i jest zarządzany wspólnie przez tę organizację, British Council oraz IDP IELTS Australia. Cambridge English Language Assessment stoi również za znacznie starszym zestawem egzaminów Cambridge English, w tym za Certificate of Proficiency in English (CPE) i First Certificate in English (FCE).

Wersje Egzaminu

Egzaminy IELTS Academic i IELTS General Training są podobne, ale nie są identyczne. Mają wspólną skalę punktacji i dwie z czterech części egzaminu. IELTS Life Skills jest zupełnie inny. Informacje zawarte na tej stronie dotyczą wyłącznie egzaminów IELTS Academic i IELTS General Training. IELTS jest tradycyjnie testem pisanym odręcznie, a nie przeprowadzanym na komputerze, chociaż niektóre ośrodki egzaminacyjne oferują obecnie testy komputerowe. W odręcznych sesjach egzaminacyjnych IELTS uczniowie zapisują swoje odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi. Nie trzeba umieć pisać na klawiaturze, żeby przystąpić do egzaminu IELTS.

Dwie części ustne IELTS - słuchanie i mówienie - są identyczne w wersji IELTS Academic i IELTS General Training. Dwie pisemne części IELTS - czytanie i pisanie - różnią się od siebie w wersjach egzaminu Academic i General Training.

Punktacja

Wszystkie osoby przystępujące do IELTS, niezależnie od tego, czy jest to egzamin Academic czy General Training, muszą ukończyć wszystkie cztery części egzaminu i w ciągu 13 dni otrzymają wyniki (6 dni w przypadku testów komputerowych). Czytanie, pisanie i słuchanie - te trzy części odbywają się w ramach jednej sesji. Ostatnia część - wypowiedź ustna - może być przeprowadzona tego samego dnia lub do 7 dni przed lub po pozostałych częściach egzaminu. Wielu uczniów spędza kilka miesięcy na przygotowaniach do IELTS, przystępując do egzaminów próbnych przed uzyskaniem potrzebnego im wyniku.

IELTS w pigułce

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?Imigracja do Wielkiej Brytanii i podanie o przyjęcie na studia w Wielkiej Brytanii
Cena200-300 USD
Czas trwania160 minut + 15 minut na egzamin ustny
Raport z wynikami13 dni
Miejsce przeprowadzania egzaminuAutoryzowane centra egzaminacyjne
Ważność wyników2 lata
Porównaj egzaminy IELTS z innymi egzaminami