IELTS Pisanie

Część pisemna egzaminu IELTS jest trzecia w kolejności i trwa 1 godzinę. Poszczególne zadania na egzaminie pisemnym nie są ograniczone czasowo, więc uczniowie mogą dysponować czasem według własnego uznania. Egzamin pisemny IELTS może być ostatnią częścią, do której przystępujesz w danym dniu, ponieważ czwarta część - egzamin ustny - może odbyć się tego samego lub innego dnia.

Struktura testu

Egzamin pisemny IELTS różni się od wersji Academic i General Training. W obu przypadkach są dwa zadania do wykonania i wymagania dotyczące długości są takie same, ale same zadania będą inne.

Na egzaminie pisemnym IELTS Academic w pierwszym zadaniu pojawia się wykres lub diagram, który uczeń musi opisać własnymi słowami. Uczniom radzi się poświęcić 20 minut na to zadanie, ale można spędzić dowolną ilość czasu. Tekst musi zawierać co najmniej 150 słów. W drugim zadaniu pisemnym w tej wersji IELTS trzeba omówić problem lub przedstawić opinię na dany temat, pisząc tekst o długości co najmniej 250 słów.

Na egzaminie pisemnym IELTS General Training pierwszym zadaniem jest napisanie listu. Temat tego listu nie będzie miał charakteru akademickiego, a adresatem będzie osoba niezwiązana ze światem akademickim, na przykład list do właściciela wynajmowanego mieszkania lub do szefa. Podobnie jak w przypadku wersji Academic, należy napisać co najmniej 150 słów w przypadku pierwszego zadania i zaleca się poświęcić na to 20 minut. Drugim zadaniem jest esej. Otrzymasz znany Ci temat, do którego trzeba przedstawić własną opinię w sposób usystematyzowany, używając co najmniej 250 słów.

Punktacja

Część pisemna IELTS jest pisana ręcznie. Twój charakter pisma nie podlega ocenie, ale jeśli egzaminator nie może przeczytać tego, co napisałeś, to z pewnością ucierpi też na tym Twój wynik. Pisownia podlega ocenie. Wymaga się używania amerykańskiej lub brytyjskiej pisowni podczas egzaminu pisemnego, a źle napisane słowa są oceniane.

Część pisemna IELTS jest oceniana w skali od 0 do 9 przez odpowiednio przygotowanych egzaminatorów. Część pisemna jest ważona na równi z innymi częściami przy obliczaniu ogólnego wyniku z egzaminu IELTS.