IELTS Mówienie

Egzamin ustny IELTS jest przeprowadzany w formie rozmowy, twarzą w twarz z egzaminatorem. Rozmowa jest nagrywana w celu ponownej oceny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Część ustna IELTS jest identyczna w obu wersjach egzaminu. Można do niej przystąpić tego samego dnia, w którym odbywają się pozostałe części IELTS, lub do tygodnia przed lub po pozostałych częściach, w zależności od centrum egzaminacyjnego. Egzamin ustny IELTS trwa około 15 minut.

Struktura testu

Egzamin ustny IELTS składa się z trzech części:

Część 1. (maksymalnie 5 minut): Interlokutor zwraca się do ucznia z prośbą o przedstawienie się. Może zadawać pytania na znane uczniowi tematy, takie jak: życie prywatne, rodzina, wykształcenie, plany, hobby itp.

Część 2. (maksymalnie 4 minuty): Uczeń otrzymuje zadanie wydrukowane na kartce i ma 1 minutę na przeczytanie zadania i przygotowanie się, a następnie 2 minuty na wypowiedź. Interlokutor może następnie zadać pytania.

Część 3. (maksymalnie 5 minut): Interlokutor i uczeń prowadzą dyskusję na określony temat, zwykle ten sam temat, co w części 2.

Punktacja

Egzamin ustny IELTS, podobnie jak pozostałe części IELTS, jest oceniany w skali od 0 do 9. Część ustna otrzymuje taką samą wagę, jak pozostałe części IELTS przy obliczaniu ogólnego wyniku z egzaminu.