Wyniki z egzaminu IELTS

Wyniki z egzaminu IELTS są raportowane w skali od 0 do 9, z dokładnością do połowy punktu, co oznacza, że można uzyskać na przykład wynik 4 lub 7,5, ale nie 7,25. Wynik IELTS jest średnią wyników z czterech części egzaminu IELTS, wszystkie części korzystają z 9-punktowej skali. Oznacza to, że każda z czterech umiejętności – czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie – ma taką samą wagę. Jeśli średnia Twoich wyników z czterech części kończy się na „,25”, Twój ogólny wynik zostanie zaokrąglony w dół. Jeśli średnia z Twoich czterech wyników sekcji kończy się na „,75”, Twój ogólny wynik zostanie zaokrąglony w górę.

Raport z wynikami

Raport z wynikami z egzaminu IELTS będzie zawierał Twoje wyniki z wszystkich czterech części, jak również Twój ogólny wynik. Wyniki z egzaminu IELTS są ważne przez 2 lata od daty egzaminu. Wyniki zostaną przesłane do Ciebie 13 dni po przystąpieniu do egzaminu. Oznacza to, że jeśli przystąpisz do egzaminu ustnego później niż do pozostałych jego części, możesz oczekiwać, że otrzymasz wyniki 13 dni po zakończeniu części ustnej.

Wskaźniki odniesienia wyników

Wyniki z egzaminu IELTS są również przeliczane na skalę Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Średni wynik z IELTS wynosi około 6, co odpowiada poziomowi B2 w skali CEFR, określanemu inaczej jako Competent User. W kontekście przyjęcia na studia, wymagane wyniki IELTS będą się różnić w zależności od uczelni i programów studiów. Wynik 6,5 jest wystarczający do przyjęcia na wiele uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, a wynik 7,0 jest wystarczający dla wielu uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, chociaż duża liczba uniwersytetów będzie miała również minimalne wymagania dla każdej z czterech testowanych umiejętności.

Wyniki z egzaminu IELTS na poziomie 4,0 lub wyżej zarówno w wyniku ogólnym, jak i za każdą z czterech umiejętności, są wymagane dla wielu typów wiz w celu imigracji do Wielkiej Brytanii. Niektóre typy wiz brytyjskich i prawie wszystkie wizy do Australii, Kanady i Nowej Zelandii mają wyższe wymagania dotyczące wyników IELTS. Najlepiej jest sprawdzić bezpośrednio w instytucjach imigracyjnych, aby uzyskać najnowsze informacje na temat wymogów wizowych, ponieważ zmieniają się one regularnie.