IELTS Czytanie

Część sprawdzająca umiejętność czytania jest drugą częścią egzaminu IELTS i trwa łącznie 60 minut. Poszczególne zadania nie są ograniczone czasowo, więc uczniowie mogą rozdzielać czas według własnego uznania pomiędzy różne zadania i mogą je wykonywać w dowolnej kolejności.

Typy pytań

Część czytania egzaminu IELTS składa się z tekstów i pytań dotyczących tych tekstów. Pytania mogą mieć charakter pytań wielokrotnego wyboru, krótkich odpowiedzi, uzupełniania luk lub oznaczania. Ponieważ odpowiedzi należy zapisywać ręcznie, charakter pisma i ortografia są ważne, aby uzyskać dobry wynik z części czytania egzaminu IELTS. Amerykańska i brytyjska pisownia są dozwolone, ale kiedy już zapiszesz dane słowo w konkretny sposób, musisz kontynuować taką pisownię do końca egzaminu.

Struktura testu

Dwie wersje egzaminu IELTS mają różne części czytania. Część poświęcona czytaniu na egzaminie IELTS Academic składa się z trzech tekstów do przeczytania i pytań dotyczących tych tekstów. Te trzy teksty mają charakter akademicki, więc mogą być to fragmenty z podręcznika uniwersyteckiego, magazynu, czasopisma naukowego lub innych podobnych źródeł. Do odpowiedzi na pytania dotyczące tych tekstów nie jest wymagana żadna wcześniejsza znajomość tematyki.

Część czytania egzaminu IELTS General Training składa się z trzech sekcji. Pierwsza zawiera kilka krótkich tekstów lub ogłoszeń, z którymi można się spotkać w kraju anglojęzycznym. W drugiej sekcji znajdują się dwa teksty związane z pracą. Mogą to być opisy stanowisk, służbowe wiadomości e-mail lub materiały szkoleniowe. Trzecia sekcja czytania w wersji IELTS General Training składa się z jednego dłuższego i bardziej szczegółowego tekstu, na przykład artykułu z gazety lub magazynu.

Punktacja

Punktacja za część czytania egzaminu IELTS jest raportowana w skali od 0 do 9, a wynik z czytania jest ważony na równi z innymi wynikami z pozostałych części egzaminu IELTS przy obliczaniu Twojego całkowitego wyniku.